tuptup

18 tekstów – auto­rem jest tup­tup.

To że jeszcze trochę o mnie myślisz , da mi te­raz siłę dzięku­je . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 maja 2011, 22:02

Naj­trud­niej jest się pod­nieść gdy stra­ciło się to co naj­ważniej­sze, upa­dam ale po­woli pod­noszę się . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 kwietnia 2011, 15:59

Te­raz Całe mo­je po­zos­tałe życie muszę po­godzić się z tym co zniszczyłam , ale iść też do przo­du i nap­ra­wić ile się da. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 marca 2011, 22:42

W dołku poz­na­jesz kto jest z Tobą , ale jak często się oka­zuje że jes­teś sam. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 lutego 2011, 19:04

Są ta­kie mo­men­ty gdy do­pada mnie straszna pus­tka że roz­mo­wa z wro­giem mogła by być być lekarstwem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 lutego 2011, 21:51

Two­je pot­rze­by są naj­ważniej­sze ,mo­je wy­daja Ci się mniej is­totne , i to boli. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 lutego 2011, 21:58

Obiecu­je so­bie że będę wychodzić gdy będzie mnie po­nosić fu­ria al­bo zam­knę się w czte­rech ścianach by nie spra­wiać bólu słowa­mi , a łzą poz­wolę płynąć by koiły ner­wy . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 stycznia 2011, 21:53

Mam dość pięknych słów ,które po­tem oka­zują się tyl­ko pustymi. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 stycznia 2011, 18:23

Py­tasz o czym marzę....
Marzę o wszys­tkim ....i o niczym . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 grudnia 2010, 00:15

Zbu­dowałam mur, a zburzyłam go tak łat­wo, te­raz zno­wu od no­wa zaczy­nam ale czy to mam sens... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 listopada 2010, 15:02
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tuptup

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność